دوره ده جلسه ای (آنلاین)

دوره ده جلسه ای (آنلاین)

دوره ده جلسه ای (آنلاین)

آموزش دولینگو

دوره به صورت آنلاین و در 10 جلسه برگزار خواهد شد. پس از خرید این دوره با شما تماس خواهیم گرفت و زمان برگزاری جلسات را بازگو می‌کنیم. دوره به صورت live می‌باشد و شما پس از خرید دوره به محتوای ما دسترسی خواهید داشت.

محتوای دوره خالیست!
قیمت 1,300,000 تومان
مربی تهران دولینگو
مدت دوره 10 هفته
در دوره 0 دانشجو
زبان فارسی